progres  
spacer
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Cílová skupina
Fotodokumentace
Kontaktní místa
 
spacer

Horizontální témata

V rámci projektu žadatel v průběhu realizace projektu zohledňovat opatření související s rovnými příležitostmi tzn., že nikdo nebude diskriminován na základě pohlaví, věku, zdravotního stavu, vzdělání apod.

 
  Publicita